Регионално управление на образованието - Видин

националната кампания „С тениска на бала“

В ход е поредният, шести сезон на националната кампания „С тениска на бала“ в полза на образованието на абитуриенти сираци след 12-и клас във ВУЗ.

Мото-Пфое ЕООД призова зрелостниците да дарят средства, да вземат тениска за бала или изпращането си и по този начин да подкрепят равния старт в живота на своите връстници в неравностойно положение.

За предходните пет сезона на #steniskanabala — от 2014 до 2018 година Мото-Пфое ЕООД предоставя стипендии на общо 191 зрелостника без родители от съответните випуски. Също така са раздадени 81 финансови поощрения за много добър  и отличен успех на бенефициенти по програмата, които вече са второкурсници и третокурсници. Класирането на кандидатите извършва Български червен кръст, а регламента за кандидатстване и нужните документи са описани на интернет сайта www.steniskanabala.bg.