Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс „Плакат“ 2019 г.

Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно” на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Информация за конкурса е публикувана и н официалната електронна страница на ДАЗД

Краен срок за приемане на творбите е 07.05.2019 г., а представянето им и награждаването на деня на детето. При разработването на регламента са взети предвид и предложения на експерти от МОН.

  • Регламент на Национален конкурс „Плакат“ от тук
  • Декларация за участие от тук