Регионално управление на образованието - Видин

Kонкурс „Предприемчиво и иновативно училище“

Kонкурсa  е национална инициатива на Джуниър Ачийвмънт България, насочена към всички училища в страната и цели да отличи онези от тях, които са положили най-много усилия и постигнали най-високи резултати в преподаването на предприемачество и изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение в младите хора в страната!

Конкурсът  предоставя изключителната възможност две български училища да бъдат отличени със званието „Предприемчиво училище“ в рамките на инициативатa на JA Европа – The Entrepreneurial School (TES Awards). Званието се ползва както с европейско признание, така и с подкрепата на Европейската комисия.

Дадена е допълнителна възможност за професионалните гимназии да участват в подкатегория „Предприемчива професионална гимназия“, което ще им даде шанс за специалната награда на комисаря по „Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност“ – Мариан Тейсен.

Участието в Конкурса се извършва чрез попълване на апликационна форма и предаването ѝ чрез регистрационен формуляр в срок до 10 май 2019 г.

Моля, обърнете внимание, че професионалните гимназии, следва да попълнят два апликационни формуляра – един базов и един допълнителен.

  • покана от тук
  • Насоки за участие в конкурса от тук
  • критерии за оценка на апликациите от тук
  • апликационни формуляри от тук и тук

Попълнените апликации за кандидатстване в конкурса се подават на следния линкhttps://form.jotform.com/83303633331952 .