Регионално управление на образованието - Видин

Фондация “Миню Балкански” – Пролетно – летни школи

И през 2019  година отново организираме и провеждаме пролетни и летни школи в построената за тази цел база на фондацията в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Нашата цел е да пробудим интерес в децата на ученическа възраст към научните знания,гражданското образование,изкуствата. За това ръководители на тези школи са изтъкнати педагози- Теодосий Теодосиев,проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова,Диман Михнев, Патрис Солер математици, архитекти,физици и информатици, завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ- Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова . Издаваме сертификати за участие.

Молим Ви да разпространите материалите, представящи дейностите в нашите  школи,като ги публикувате във вашия сайт или фейсбук страница от където учители, родители и ученици могат да научат за нас или изпратите до директорите на училищата от областта.

Предлагаме и стажове за учители,които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите.Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем с вас и ваши колеги в удобно за вас време за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.Можем да обсъдим и бъдещо сътрудничество в рамките на нашите и вашите възможности.

За повече информация моля разгледайте сайта на фондацията.

www.balkanski-foundation.org

Благодарим Ви за разбирането и отделеното време.

С уважение :

Проф. Минко Балкански

Руси Русев-изпълнителен директор- Фондация “Миню Балкански” с. Оряховица

Янка Ковачева-Организатор “Учебни дейности” – Фондация “Миню Балкански” с. Оряховица

Тел:0889555677

Програма –Школи    2019г.

Дати Възраст на участниците Школа

 

1.    31- март – 5  април

 

2- 11клас Пролетна школа по Музикална култура и изкуства
2.     1– 6 юли        2 – 11 клас Лятна школа „Забавна математика“

 

3.     1 – 6 юли 8-11 клас Лятна школа  „Криптоматематика“

 

4.    1– 20 юли 5-12 клас

Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1

 

Лятна академия по френски език

 

5.  29  юли – 3  август    5-8клас Лятна  школа  “ Експериментална физика ”
6.    5  – 10  август 6-11клас  Лятна  школа   “Комбинаторна математика ”
7 .     12– 17 август 5- 12 клас

Ниво на владеене  на езика –А2+ , В1.В2 ,С1

 

Лятна  школа  по Английски език

 

8.      19- 24 август       3- 11 клас  Лятна  школа  по Роботика

 

9.      26- 31 август  5- 9 клас Лятна  школа по Архитектура

 

10.    26- 31 август 3-10клас   Лятна  школа  по Астрономия и астрофотография
11.   2  – 7 септември 5- 9клас Лятна  школа  по Информатика и облачни технологии