Регионално управление на образованието - Видин

Среща на бизнеса и институциите на 04.04.2019 г.

На 04 април 2019 г. ще ви представим идеята „Образователен център, свързан с професията и свободното време – гр. Видин“. Концепцията се състои от следното:

  1. Модерно обзавеждане и повече апаратура за професионалните училища;
  2. Нови специалности в университета в гр. Видин;
  3. Професионални предложения за работещите.

За цялостната концепция е важно децата от рано да бъдат запознати с професиите. За тази цел си партнираме с организаторите от Карлсруе. Чрез това партньорство искаме да пренесем този опит и във Видин.

Техният опит е помогнал на много други градове с открити работилници. Те имат различни опорни точки, като например:

  1. Металообработка;
  2. Дървообработка;
  3. Бижутерство;
  4. Информационни технологии.

4 април 2019 г., четвъртък,

от 16.00 ч. до 18.00 ч.

последвано от посрещане с коктейл – работа в мрежа

в Конгресния център на Област Видин, ул. „Дунавска” № 6

 

Програма

–         Приветствие и въведение – г-жа Албена Георгиева,

Областен управител на област Видин

–        Реализиране на стартиращи идеи в региона – г-н Герт Хемплер,

Дойче лийзинг България

–        Пилотен проект „Акселератор Северозападна България“ – г-н Иван Панкев,

Ръководител проекти в „Технологичен център София“ ЕООД

–         Подобряване на оборудването в професионалните училища – г-жа Евлогия Манджукова,

Директор на професионална гимназия по туризъм  „Михалаки Георгиев”, гр. Видин

 

–        Внос или обучение на квалифицирани работници – г-н Юрген Айзеле,

Ръководител на „Технологичен център София”

–         Коментари и мнения – всички участници.