Регионално управление на образованието - Видин

международен детско-юношески конкурс за рисунка “Нашите традиции и обичаи” организиран от “Съюз Духовно Възраждане-България”

СЪЮЗ „ ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ- БЪЛГАРИЯ“

Пловдив ул. „Лотос“ 1- а ап. 74  email sbkd@abv.bg  gsm 0896997080

Офис“: Пловдив,4000  ул. „Иван Вазов“ №25

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“

РЕГЛАМЕНТ

1.Размер на рисунката- не по-малко от 35/50 см.

2.Материал и бои по избор.

3.Техника- живописни,графични,смесени и авторски техники.

4.Критерии на журирането:

а.оригиналност на идеята и техниката

б.творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми

в.пресъздаване на националните народни празници и обичаи,чрез свободно избрана композиция

г.възрастови групи-

първа – от 6-11

втора- от 12-15

трета- от 16-19

Краен срок- 30.05.2019 год.

На колетите и пликовете трябва да бъдат изписани точните адреси / града,района,улицата,училището/ ,пощенските  кодове и имената на  всеки от участниците, за обратна връзка,както и джиесеми за личен контакт с тях.

Адрес за изпращане- Пловдив,4000,ул. „Иван Вазов“№25 за Мария Герасова и Георги Караджов.