Регионално управление на образованието - Видин

Петнадесето национално състезание по компютърни мрежи

Петнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 13 април 2019 г. от 15:00 до 19:00 часа в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър” №5.
Състезателите следва да се явят на 13 април между 13.00 и 14.30 часа за регистрация на място във ФМИ. От 15:00 ч. до 19:00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 14 април 2019 г.
За участниците в състезанието от провинцията е осигурена нощувка на 13 април в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, на бул. “Драган Цанков” 21А, срещу “Интерпред”. В неделя, 14 Април 2019 г., от 10:00 часа в Центъра ще се проведе официалното закриване на състезанието, а от 12:00 часа и награждаването на победителите.

Регистрацията ще бъде отворена за всички желаещи да се включат в състезанието до 10 април 2019 г.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас.

При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Регламентът на сътезанието можете да видите тук.