Регионално управление на образованието - Видин

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград

По идея на участниците в семинарното обучение „Необходимостта младите хора да защитават общественозначими каузи“, проведено на 24.02.2011 година.

  1. На дъските в класните стаи да бъде написано с едър шрифт 25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
  2. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите да обяснят необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и формиране на качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето.
  3. Нека на този ден всеки учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра да бъдат приканвани да проявяват по-голямо търпение и разбиране към поведението, отношението, проблемите, желанията на учител, ученик, директор на училище, педагогически съветник, психолог, медицинска сестра.
  4. При наличие на училищно радио, здравно табло, училищен вестник, web сайт, социална мрежа и др. да се използват за популяризиране на Деня на търпението.
  5. По преценка на всяко училище и със съдействие на учителите по български език и литература и изобразително изкуство да се изработи знак (може да бъде на картон или друга хартия и да се поставя на всеки от участниците)  и послание за Деня на търпението, който да се популяризира на 25 март – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.
  6. Всички, които желаят могат да изпратят до ОбСНВ Благоевград изработените знаци, направени снимки за Деня на търпението или осъществени от тях други дейности по повод на инициативата. Най-атрактивните и най-оригиналните ще бъдат представени на сайта на ОбСНВ Благоевград.
  7. Снимките и допълнителна информация за инициативите е необходимо да бъдат изпратени до 29 март 2019 г. /петък/ на e-mail: pitaizan@gmail.com, за да бъде изготвена пълна програма, която ще изпратим на медиите.
  8. Информацията, която ни изпратите и снимките ще може да ги откриете след това на нашите сайтове:neumirai.org и marihuana.bg и страницата ни във Facebook – Теменужка Любенова Манчева.
  9. За допълнителни въпроси и информация:

тел. 073 830711 (8:30-12:30 и 13:30-17:30)

д-р Теменужка Любенова – председател на ОбСНВ Благоевград

Магделена Рахова – секретар на ОбСНВ Благоевград