Регионално управление на образованието - Видин

Бисерче вълшебно

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата за избор на детска книга и връчване на годишната награда ”Бисерче вълшебно” за 2018 година, провеждана от Фондация „Детски книги”.

Децата и учениците от 5 г. до 16 г. могат да се включат в електронното гласуване за избор на детска книга в сайта www.biserche.com.

Кампанията цели да насърчи развитието на функционалната грамотност сред подрастващите чрез подобряване на уменията им за четене с разбиране и развитие на интереса им към природните науки.

Гласуването ще завърши на 15.04.2019 г. Номинираните книги са публикувани на официалния сайт на кампанията – www.biserche.com. Закриването на кампанията и връчването на наградата ”Бисерче вълшебно” ще бъде проведено в края на месец април 2019 г.

Надяваме се учителите да подпомогнат при гласуването децата и най-малките ученици, които нямат формирани умения за работа с компютър, и да вписват имената им във входа за колективно гласуване, за да може всяко дете да получи грамота от почетното жури.

Организаторите на инициативата са се ангажирали да подготвят допълнителни материали, които да подпомогнат учителите и училищните библиотекари при разпространението на информацията.