Регионално управление на образованието - Видин

Чудомирови празници

Ежегодно в Казанлък се организират „Чудомирови празници”, посветени на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата и насочени към популяризиране живота и творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. По този повод в периода 25.02. – 25.03.2019 г. Фондация „Чудомир” организира ученическо четене на разкази от Чудомир, включени в книгата за деца „Жълтото петле”. Условията за участие в инициативата и разказите са достъпни на следната електронна страница: https://chudomir.kazanlak.com/.