Регионално управление на образованието - Видин

Националния конкурс „Млади таланти”

Министерството на образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора — ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 21. национален конкурс ще се проведе в периода 15 – 17 април 2019 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg.

Класиралите се на първите три места в Националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума участниците получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение ЕХРО Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

РЕГЛАМЕНТ И РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦА ТА НА МОН, РАЗДЕЛ „НАУКА ” – конкурси