Регионално управление на образованието - Видин

Формиране на дигитални компетенции и алгоритмично мислене в богата на технологии среда в съвременното училище