Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание

Конкурсът се провежда от Катедра „Социология“ при Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Целта на конкурса е да провокира творческото въображение на учениците от единадесети и дванадесети клас на училищата в региона и страната, като им даде възможност за изява.

  • повече информация от тук