Регионално управление на образованието - Видин

Ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion” в Гърция

Това събитие няма състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на м. септември. Заинтересованите от участие в събитието  училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр за кандидатстване и другите изисквани материали, съгласно подробното описание.

  • повече информация от тук