Регионално управление на образованието - Видин

Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2019 г.

От 2012 г. успешно се реализира Програмата за студентски стажове в държавната администрация, като до момента чрез портала http://staj.government.bg бяха проведени над 2 500 стажа в различни административни структури.

Съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация всички административни структури следва да обявяват свободните си стажантски позиции на портала независимо дали те са част от собствена програма или като част от централизираната кампания.

С настоящото писмо Ви уведомявам, че на 28 февруари стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2019 г.

Администрациите сами определят продължителността на стажовете (от 10 до 45 работни дни), както и броя на стажантите и професионалните направления, от които желаят да приемат студенти. Публикуването на обявите, първоначалния подбор на кандидатите и класирането се осъществяват изцяло онлайн на портала.

Администрациите/звената, които ще участват за първи път в програмата могат да получат достъп до портала като изпратят писмо до дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, в което да посочат определения със заповед координатор и съответните данни за контакт с него (име, длъжност, имейл и телефон).

Заповече информация можете да се свържете с: Диана Дончева, главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, тел. 02/ 940 2494 или Татяна Цветкова, старши експерт в дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет, тел. 02/ 940 2626, имейл: staj@govemment.bg.

  • график на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация – 2019 г. от тук