Регионално управление на образованието - Видин

Среща с българското минало

Национално състезание и литературен конкурс „Среща с българското минало“ инициирани от СУ „Неофит Рилски”,  гр. Твърдица, област Сливен във връзка с патронния празник на училището.

Събитията се организират от СУ „Неофит Рилски”,  гр. Твърдица съвместно с Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по повод патронния празник на училището.

  • литературен конкурс от тук
  • обява за състезание от тук
  • плакат от тук
  • програма от тук
  • заявка от тук