Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за ученическо есе

Катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на Югозападния университет „Н. Рилски”, гр. Благоевград организира Национален конкурс за ученическо есе.

Конкурсът си поставя за цел да предостави форум за изява на талантливи ученици от дванадесети клас на училищата в региона и страната, като им даде възможност да развият своите възгледи по предложените от катедрата теми.

документи, разработени от катедра „Философски и политически науки”, за конкретното провеждане на конкурса от тук