Регионално управление на образованието - Видин

Семинар промени в ЗОП и  ППЗОП

Във връзка с предстоящите промени в ППЗОП, вече изтеклия срок за обществено обсъждане на проектонормативния акт, както и предстоящото обнародване в Държавен вестник на промените в него,  “ЕВРОИНФО”  предлага на Вашето внимание обучение по актуалната тема:

Семинар промени в ЗОП и  ППЗОП, в сила от 1 март 2019 г.: “Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, в сила от 1 март 2019 г.” – 13 и 14 март 2019 г.

За да видите програмата на семинара, условиятата за участие в него, както и формата за записване, моля кликнете по-долу:

– семинар изменения и допълнения в ЗОП и ППЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

www.seminaribg.net