Регионално управление на образованието - Видин

„Аз мога — тук и сега”

Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуалнн изкуства за ученици от VII до ХII клас

„Аз мога — тук и сега”

19 – 21 април 2019 г.

град Девин

  • повече информация от тук