Регионално управление на образованието - Видин

ТРУДОВО ПРАВО И ОСИГУРЯВАНЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА 2019 г.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС НА ТЕМА:

ТРУДОВО ПРАВО И ОСИГУРЯВАНЕ.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА 2019 г.

 26.02.2019 г. в салона на хотел „Славянска беседа“

ул. „Славянска“ №3 (ъгъла с ул. „Раковска“)

 

ЛЕКТОР: Аспасия Петкова – работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

 

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация.

9.30 – 13.30 ч. и 14.30 – 16.30 ч. – Занятия – лекция, казуси, въпроси, отговори и дискусии.

10.30 – 11.00 ч. и 14.30 – 15.00 ч. – Кафе-паузи.

 1. Закон за бюджета на ДОО 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО – нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.
 2. Закон за бюджета на НЗОК 2019 г. Промени в Закона за здравното осигуряване.
 3. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Нова методика за изчисляване на пенсиите от 1.01.2019 г.
 4. Промени в трудовото законодателство  2018 г.
 5. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство:

– Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

– Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;

– Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;

– Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;

– Наредба за самоосигуряващите се лица;

– Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;

– Наредба за трудовите досиета в електронен вид;

– Наредба за избор на осигуряване;

– Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;

– Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;

– Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;

– Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;

и много други наредби.

 1. Парични обезщетения по болест, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.
 2. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
 3. Безработицата- право на обезщетение.
 4. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.
 5. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
 6. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.

12.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.

 1. Граждански договори – различни казуси.
 2. Разглеждане на конкретни казуси.
 3. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 145 лв.

Включва участие в занятията и две кафе паузи.

Вариант с включен обяд – 165 лв.

 

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ!

 

Примерно меню за обяда:

– Шопска/Овчарска салата или супа „Топчета“;

– Пилешка/Свинска пържола с лютеница, боб и печени чушки;

– Плодове/Сладолед.

 

Заплаща се по банков път на ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов“

Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7,

SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG22 UNCR 7630 1077 9967 34

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Ø        Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени

обстоятелства.

Ø        Заявки се приемат до запълване на резервираните места по реда на плащането, не по-късно от 20.02.2019 г. Участие само при предварително записване!

 

За справка, повече информация и заявка за участие

може да се свържете с нас

на тел.: 0887 411 549 Марийка Костадинова

или на тел. : 0888 705 325 Ганчо Попов