Регионално управление на образованието - Видин

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ

Съгласно Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката, с която са определени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, Приложение № 3, през учебната 2018/2019 година, на 15, 16 и 17 март 2019 година в Ловеч ще се проведе традиционното

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.

Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.

Състезанието се провежда под патронажа на Корнелия Маринова – кмет  на община Ловеч.

Състезанието ще се проведе в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – Ловеч. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Настаняване: училищата сами заявяват нощувките в избрания от тях  хотел.

Нощувките са организирани в:

Хотел „Лиани“ – Ловеч – 53 места

Нощувка – 20 лева на вечер на легло;

За контакти: тел. 0884818750; e-mail: liani@hotelliani.com

Хотел „Ловеч“ Ловеч – 60 места – само с една нощувка за 15 март:

Нощувка със закуска – 25 лева на вечер на легло;

За контакти: тел. 0894406895; e-mail: info@hotellovech.com

Хотел „Вароша“ – Ловеч – 60 места

Нощувка – 20 лева на вечер на легло;

За контакти: тел. 068/603377; e-mail:  info@hotelvarosha.com

Хотел „Президиум Палас“ – Ловеч – 83 места

Нощувка със закуска – 30 лева на вечер на легло;

За контакти: тел. 0894417704; e-mail: info@presidivm.com

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч предлага изхранване на участниците в стола на гимназията на цени:

  • Закуска – 3 лева;
  • Обяд – тристепенно меню с минерална вода – 6 лева;
  • Вечеря – 5 лева.

По въпроси, свързани с настаняването и изхранването на участниците, може да се обръщате към Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч.

Заявките (Приложение 1) и списък (Приложение 2) за участие да се изпратят най-късно до 06.03.2019 г. на адрес:

5500 Ловеч

ул. “Търговска” № 43

РУО – Ловеч

За Таня Ичева

Приложение 1 и Приложение 2 изпращайте и на ел. поща на Т. Ичева t_icheva@abv.bg  и на Радослав Хитов  fls@lovechnet.com

За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите от състезанието, трябва да бъде дадено изрично информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. В тази връзка Ви изпращам Декларация за информирано съгласие (Приложение 4 и 5), която ръководителите на отборите да представят попълнена при регистрацията.

Телефони за информация: Т. Ичева GSM 0888537258; Р. Хитов – 0879590410.

  1. Заявка за участие (Приложение 1)
  2. Списък на участниците (Приложение 2)
  3. Програма за състезанието
  4. Декларация за информирано съгласие от родителите на учениците
  5. Декларация за информирано съгласие на учениците над 16 години