Регионално управление на образованието - Видин

Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица”, 2019 г.

В качеството на основен организатор по провеждане на 73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица”, 2019 г. Областна администрация – Враца разработи Регламент и приложение 1 и 2 към него, определящ реда и начина на участие в туристическата проява.

Крайният срок за подаване на писмени заявки е 30.04.2019 г. на електронната поща на Областна администрация – Враца: obl_vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация” № 1.