Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс “Мила Родино”

Национален конкурс “Мила Родино”

2019 г., с.Рупци, общ.Червен бряг, обл. Плевен

Организатор на конкурса:
НЧ ”Васил Христов 1927”, с. Рупци