Регионално управление на образованието - Видин

Дезинформация и ефекти върху образованието

Национален учебен център ООД популяризира европейска инициатива, свързана с проучване и разработване на пакет от практически инструменти за справяне с влиянието на подвеждащата информация и дезинформацията в процеса на образование и обучение. Инструментариумът е предназначен както за обучители, така и за обучавани. За да бъде максимално полезен, е много важно да се регистрира моментната картина на практиките по отношение на използване на различни видове източници на информация за подготовка на учебни материали и за работа по учебни казуси и проекти.

В процеса на работа на проекта наречен De Facto и съфинансиран от ЕК по програма Еразъм +, е изразена лично и писмено институционална подкрепа на двама от членовете на Европейската комисия: г-жа Мария Габриел, с ресор Цифрова икономика и цифрово общество, и г-н Тибор Навраксикс, с ресор Образование, култура, младеж и спорт. Екипът  се готви за предложените от тях и кабинетите им работни срещи в Брюксел за обсъждане на допълващи и координирани действия с инициативите на ЕК в тази област

Целевите групи на проучването са учащи над 16 години (в училища, университети, колежи, центрове за обучение на възрастни), както и учители, преподаватели и обучители в същите етапи и обучителни институции.

Въпросниците (на 7 езика) са досгьпни на адрес: https://defacto.space