Регионално управление на образованието - Видин

Кандидатстудентска борса

Във връзка с провеждането на 25-то издание на изложението „Кандидатстудентска борса“, в което участват почти всички български висши училища и колежи, Ви предоставяме информация за графика на борсата за бъдещите кандидат-студенти.