Регионално управление на образованието - Видин

Ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи”

За пета поредна година Българското философско общество организира ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи”. Конкурсът е за ученици от VIII – XII клас. Церемонията по награждаването на отличените ученици и на техните учители ще се проведе на З март 2019 година.

регламент на конкурса от тук