Регионално управление на образованието - Видин

конкурс за есе на социално значима тема за ученици от XI и XII клас на средните училища

Конкурсът се провежда във връзка със Световния ден на социалната работа 19.03.2019 г. (World Social Work Day 19 March 2019) https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2019 и в рамките на ежегодно организирания от Русенски университет и партньори Регионален форум с международно участие за добри образователни и професионални практики (28-29.03.2019 г.) 
https://www.eassw.org/regional-forum-with-internationalparticipation-for-good-educational-and-professional-practices-on-social-work-in-university-of-ruse/

Конкурът се провежда с няколко категории участници – ученици от средните училища, студенти от Русенски университет, Университетът на Букурещ, Румъния, Университетът на Питещи, Румъния, Университеът на Брест, Беларус, университети в България и социални работници от социални услуги в дирекции и услуги от област Русе и други области в страната.

  • обява за участие от тук
  • декларация за участие от тук