Регионално управление на образованието - Видин

Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“

НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец, област Велико Търново с подкрепата на община Лясковец  за трета поредна година организират Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“. Откриването ще е на 12 април 2019 година в Младежкия дом в град Лясковец.

Изискванията към рисунките и срокът за предаването им са описани подробно в Регламента на изложбата.

По традиция след откриването на изложбата се провеждат обучения, свързани с осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в училище. През тази учебна година партньори на НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец са Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите гр. Стара Загора. Техни лектори ще проведат обучения с квалификационни кредити на 13 април 2019 година.

  • Регламент на Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ и информация за обучения, организирани от ДИПКУ – Стара Загора от тук