Регионално управление на образованието - Видин

Обучение във ВУЗ на Русия

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация провежда кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза на Русия по квота, предоставена от правителството на Руската Федерация за сметка на средства от федералния бюджет.

  • повече информация от тук