Регионално управление на образованието - Видин

Хиперактивността и невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях

Oбучение в рамките на Зимната Интерактивна Академия (съвместна инициатива на секция “Психология в Образованието” на Дружество на Психолозите в България и фондация Човек Плюс) предназначено за училищата и детските градини.

Присъствен онлайн семинар (уебинар) на тема: „Хиперактивността и Невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях”. Уебинарът – предназначен за психолози, педагогически съветници, преподаватели, образователни ръководители – ще се проведе на 3-4.12. от 18 ч. в платформата Zoom. Той е с 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация и включване в уебинара имейл akademia_ppo@abv.bg

Това е едно нетрадиционно онлайн обучение посветено на Био-Психо-Социален подход към Хиперактивността и Невниманието. В него ще се разгледат важни теми като:
– какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието, с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ ?

Информация за други носещи квалификационен кредити уебинари  в рамките на Зимна Интерактивна Академия (11.2018-03.2019)  – https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16