Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс „Ще обичам aз от сърце таз земя и тоз народ”

Конкурсът обхваща четири възрастови групи ученици ( I-IV; V-VII; VIII-Х; XI- XII клас) и включва  категориите: Рисунка, Фотография, Презентация, Есе и Стихотворение.

Краен срок за изпращане на конкурсните работи – 30.11.2018 г.

  • статут на конкурса от тук