Регионално управление на образованието - Видин

Пресконференция на тема: „Първи резултати от проекта за обучение на началните учители в Северозападна България“

Пресконференцията на тема: „Първи резултати от проекта за обучение на началните учители в Северозападна България“, организирана от Дигиталната национална коалиция (ДНК) и РУО-Видин, се проведе на 15 октомври 2018 г. в СУ “Цар Симеон Велики”, гр. Видин

На 18 април 2018 г. ДНК, с помощта на Google.org и подкрепата на МОН, стартира проект еStart@school, посветен на повишаване на дигиталните умения на началните учители в Северозападна България. Проектът има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от региона и да им даде възможност за интегриране в дигиталния свят. Той ще насърчи използването на цифровите технологии в предучилищното и началното образование чрез обучение на преподавателите в училищата.