Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски”

XI Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски”, Русе, 2018

  • статут на конкурса от тук