Регионално управление на образованието - Видин

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски университет “Св. Климент Охридски” организира своя Есенен научно-образователен форум. Традиционно проявата предоставя среда на учени, изследователи и университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от училища и детски градини, експерти от МОН, представители на бизнеса и на неправителствени организации за публично споделяне и дискутиране на идеи и добри практики и за обсъждане на актуални проблеми на образованието в България.

Тазгодишното осмо издание е на тема „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“. Форумът ще се проведе на 9 и 10 ноември 2018 г. в сградата на ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София.

  • покана, която съдържаща електронен формуляр за заявка от тук
  • за повече информация https://diuu.bg/viii-forum/