Регионално управление на образованието - Видин

Второ класиране след завършен VII клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригините дакоменти. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат олявени за свободни за трети етап на класиране на 19.07.2018 г.

Началник на РУО – Видин – Веселка Асенова