Регионално управление на образованието - Видин

Министър Вълчев се срещна с представители на образователните институции в област Видин

Отдалечени и малки училища от област Видин ще получат допълнителни средства за работа с уязвими групи и за финансиране на дейността на екипите за обхват на децата и учениците в образователната система. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директори на училища и детски градини във Видин, представители на синдикатите и на общините, с които се срещна в СУ „Цар Симеон Велики“ във Видин.

Много е важно да обхванем децата в детска градина, посочи министърът. Той акцентира и върху това, че в този процес от голямо значение е работата на училищата с родителите и останалите институции.

По думите на Вълчев едно от очакванията към системата на образованието е да подготви кадри за бизнеса. Затова професионалното образование е приоритет и е изготвен списък на професии с очакван недостиг на кадри, по които ще е възможно да се образуват маломерни паралелки. Той посочи, че Министерството на образованието и науката продължава да работи за намаляване на административната тежест на учителите и очаква техните предложения.

Министър Вълчев посети училища в градовете Кула и Бойница, където учителите успяват да обхванат и задържат децата с работа по проекти и извънкласни дейности. Министърът прояви специален интерес към заниманията по интереси по проектите „Твоят час“ и „Ученически практики“ и взаимодействието с другите институции. Учителите отбелязаха, че си съдействат много добре с общината и няма необхванати в образователната система деца. Успяват и по отношение на включването на децата в детска градина.

Механизмът за привличане и обхват на децата показа, че когато институции и родители работят заедно се постигат резултати, заяви министърът. По време на срещите с представители на местната власт бяха коментирани възможностите за подобряване на материалната база в училищата и детските градини.