Регионално управление на образованието - Видин

Преустановен учебен процес

Заповед № РД-02-11-51/24.01.2018 г. на Кмета на община Видин за обявяване на 25 и 26 януари 2018 г. за неучебни дни за училищата на територията на община Видин.

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%213227&authkey=ABa2Efa89-anCzw&em=2″ width=”476″ height=”288″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]