Регионално управление на образованието - Видин

Абонамент на Издателство “Аз-Буки”

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

РЕГИОН ВИДИН

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката (чл. 50 и чл. 51 на ЗПУО), представям на Вашето внимание цените за абонамент както следва:

Издание Годишен абонамент
вестник „Аз-буки“ 78,00 лв.
сп. „История“ 36,00 лв.
сп. „Български език и литература“ 36,00 лв.
сп. „Математика и информатика“ 36,00 лв.
сп. „Педагогика“ 80,00 лв.
сп. „Професионално образование“ 48,00 лв.
сп. „Философия“ 28,00 лв.
сп. „Чуждоезиково обучение“ 36,00 лв.
сп. „Стратегии на образователната и научна политика“ 50,00 лв.
сп. „Природните науки в образованието“ 50,00 лв.

Освен в разпространителските мрежи, можете да се абонирате и директно в редакцията на „Аз-буки“, за да ползвате отстъпка.

Съгласно чл. 49 на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, квалификационен кредит се присъжда също така за:

– подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;

– научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

Повече информация можете да намерите на www.azbuki.bg.

С уважение,

д-р Надя Кантарева-Барух

Директор