Регионално управление на образованието - Видин

Регистър педагогически специалисти

ДИРЕКТОРИ

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ФИЛОСОФИЯ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МУЗИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

УЧИТЕЛИ ЦДО