Регионално управление на образованието - Видин

Декларации по ЗПУКИ

Регистър на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2  във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%212761&authkey=AK23WbJn2Lk4zdE&em=2″ width=”476″ height=”288″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

Регистър на декларации по чл. 12, т. 3  във връзка с чл. 15 от ЗПУКИ.

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2

Любомир Георгиев

Румяна Петрова

Венцислав  Станев

Любка  Найденова

Мариана  Доройнова-Кирилова

Росица  Димитрова

Маруся  Петрова

Мариета  Георгиева

Евлогия  Манджукова

Нина  Нинова

Лиана  Иванова

Теодора Ганчева

Пролетка Кирова

Анжела Йотова-Стефанова

Татяна Трифонова

Цеца Ценкова

Михаил Николов

Ася  Иванова

Цецка Нешева

Светла Табакова

Елза Георгиева

Таня Тодорова

Наташа Петрова

Ралица Ангелова

Илияна Кръстева

Татяна Стойкова

Цецка Минчева

Илза Петрова

Ширин Шахин

Валери Александров

Диана Декова

Борислав Тодоров

Ирена Цветкова

Милен Михайлов

Дора Борисова

Веселка Исаева

Бойка Симеонова

Лора Гаргова