Регионално управление на образованието - Видин

Декларации по ЗПКОНПИ АРХИВ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗПКОНПИ 2021 ГОД.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ – 2021 година 

ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕКЛАРАТОРА Вх. № и дата на подаване на декларацията
СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада Елза Стоянова №S-2/04.02.2022г.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ – 2021 година 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада Елза Стоянова №ПД-07-1/25.01.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Видин Бисерка Каменова № ПД-07-3/29.03.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГСС „Г. М. Димитров“ гр. Дунавци Александра Спасова-Маринова №ПД-07-4/05.04.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg РУО Видин Анжела Софрониева Боянова №ПД-07-5/11.04.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „П.Р. Славейков“ гр. Видин Росица Димитрова № ПД-07-9/26.04.2022 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци Милен Викторов №ПД-07-8/21.04.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин Ирена Гъркова №ПД-07-10/28.04.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин Евлогия Манджукова № ПД-07-11/03.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец Бойка Александрова №ПД-07-12/04.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ гр. Грамада Елза Стоянова №ПД-07-14/09.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Видин Теодора Ганчева №ПД-07-15/10.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом Лора Гаргова №ПД-07-16/10.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци Елка Качкова №ПД-07-17/10.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бело поле Зоя Йорданова №ПД-07-19/10.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Димитър Благоев“ с. Гара Орешец Валери Александров №ПД-07-21/12.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин Пролетка Цветкова №ПД-07-23/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село Ирена Цветкова №ПД-07-24/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Академик Михаил Димитров“ с. Чупрене Захарин Захариев №ПД-07-25/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“, с. Арчар Ширин Шахин №ПД-07-26/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик Илианка Трифонова №ПД-07-27/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Левски“ с. Бойница Наташа Петрова №ПД-07-28/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик Цветан Михайлов №ПД-07-29/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Мариета Георгиева №ПД-07-30/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Априлов“ с. Рабиша Йорданка Еленкова №ПД-07-31/13.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Васил Левски“ гр. Кула Диана Декова №ПД-07-32/16.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин Анжела Йотова №ПД-07-33/16.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Брегово Илияна Кръстева №ПД-07-35/16.05.2022г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Димово Атанас Ничев №ПД-07-36/16.05.2022г.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ – 2020 година 

№ по ред ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕКЛАРАТОРА Вх. № и дата на подаване на декларацията
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „П.Р. Славейков“ гр. Видин Росица Димитрова № РД-38-662/13.04.2021 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик Илианка Трифонова № ПД -07-1/16.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Димово Атанас Ничев № ПД-07-2/21.04.2021г
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ново село Ирена Цветкова № ПД-07-3/22.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Видин Бисерка Каменова № ПД-07-4/23.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин Евлогия Манджукова № ПД-07-5/23.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Васил Левски“ гр. Кула Диана Декова № ПД-07-6/23.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин Анжела Йотова № РД-38-667/14.04.2021 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бело поле Зоя Йорданова №ПД-07-8/28.04.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец Бойка Александрова №ПД-07-10/05.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци Милен Викторов №ПД-07-11/05.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Академик Михаил Димитров“ с. Чупрене Захарин Захариев №ПД-07-27/14.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГСС „Г. М. Димитров“ гр. Дунавци Александра Спасова-Маринова №ПД-07-13/07.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Димитър Благоев“ с. Гара Орешец Валери Александров №ПД-07-14/10.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин Пролетка Цветкова №ПД-07-15/11.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Априлов“ с. Рабиша Йорданка Еленкова №ПД-07-16/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ЦПЛР-ГУО- гр. Видин Христинка Балдахинова №ПД-07-17/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом Лора Гаргова №ПД-07-18/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Мариета Георгиева №ПД-07-19/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“, с. Арчар Ширин Шахин №ПД-07-20/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Левски“ с. Бойница Наташа Петрова №ПД-07-21/12.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик Цветан Михайлов №ПД-07-30/14.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Видин Теодора Ганчева №ПД-07-23/13.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Брегово Илияна Кръстева №ПД-07-24/14.05.2021г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци Елка Качкова №ПД-07-32/18.05.2021г.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ – 2020 година 

ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕКЛАРАТОРА Вх. № и дата на подаване на декларацията
ЦПЛР – ГУО гр. Видин Христинка Балдахинова №и-1/21.04.2021г.
СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин Ирена Гъркова №ПД-07-31/17.05.2021г.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ – 2019 година 

  ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕКЛАРАТОРА Вх. № и дата на подаване на декларацията
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Иван Вазов“ Видин Пролетка Кирова ПД-07-28/21.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Димово Атанас Ничев ПД-07-37/09.09.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Видин Инж. Бисерка Каменова РД-38-486/21.04.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГСС „Г. М. Димитров“ гр. Дунавци Александра Маринова К-481/11.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg НУ “Васил Левски” гр. Белоградчик Илианка Трифонова К-480/11.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „П.Р. Славейков“ гр. Видин Росица Димитрова К-482/11.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Ново село Ирена Цветкова ПД-07-4/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ с. Арчар Ширин Шахин ПД-07-5/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Димитър Благоев“ с. Гара Орешец Валери Александров ПД-07-7/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Ружинци Милен Михайлов ПД-07-8/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик Цветан Михайлов ПД-07-9/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Левски“ с. Бойница Наташа Петрова ПД-07-10/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Видин Теодора Ганчева ПД-07-11/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом Лора Гаргова ПД-07-12/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец Бойка Александрова ПД-07-36/09.09.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин Евлогия Манджукова ПД-07-15/13.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Брегово Илияна Кръстева ПД-07-17/14.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Евстатиев Априлов“ с. Рабиша Йорданка Еленкова ПД-07-22/15.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин Мариета Георгиева ПД-07-25 / 15.05.2020 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Васил Левски“ Кула Диана Декова ПД-07-26/29.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg РУО Видин Юлия Маринова ПД-07-29/27.05.2020
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ЦСОП „Д-р Петър Берон“ гр. Видин Анжела Йотова ПД-07-33/02.07.2020

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ – 2018 година

ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ДЕКЛАРАТОРА Вх. № и дата на подаване на декларацията
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Видин Бисерка Каменова РД-25-1410/02.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГСС „Г. М. Димитров“ гр. Дунавци Александра Маринова РД-25-1445/07.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Н. И. Вапцаров” с .Ружинци Милен Михайлов РД-25-1446 / 07.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Иван Вазов” гр. Видин Пролетка Цветкова РД-25-1471 / 08.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев” с. Арчар Ширин Шахин РД-25-1510 / 08.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Христо Ботев” с. Горни Лом Лора Гаргова РД-25-1548 / 09.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg РУО – Видин Юлия Маринова п-377 / 10.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg НУ „Васил Левски” гр. Белоградчик Илианка Панайотова РД-25-1577 / 10.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Димитьр Благоев” с. Гара Орешец Валери Александров РД-25-1578 / 10.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „П. Р. Славейков” гр. Видин Росица Димитрова РД-25-1596 / 10.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Христо Ботев” гр. Белоградчик Цветан Михайлов РД-25-1601 / 10.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ново село Ирена Цветкова РД-25-1605 / 13.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Брегово Илияна Кръстева РД-25-1613 / 13.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Лобен Каравелов” гр. Видин Лобка Найденова РД-25-1622 / 14.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Свети Климент Охридски” гр. Видин Теодора Ганчева РД-25-1623 / 14.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ПГТ „Михалаки Георгиев“ гр. Видин Евлогия Манджукова РД-25-1625 / 14.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ОУ „Васил Левски” с. Бойница Наташа Петрова РД-25-1634/ 14.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg СУ „Васил Левски” гр. Кула Диана Иончева РД-25-1643 / 14.05.2019 г.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB-3.jpg ЦСОП „Д-р Петър Берон” гр. Видин Анжела Стефанова РД-25-1658 / 15.05.2019 г.