Регионално управление на образованието - Видин

Ученически практики

Описанието на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ можете да видите тук

Презентации във връзка с този проект можете да видите тук и тук