Регионално управление на образованието - Видин

Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

На 25.03.2015 г. от 10.00 часа в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Създаване на вьзможности за развитие личността на ученика в условията на мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес”.

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211884&authkey=AIGdGQIrhCzgHng” width=”320″ height=”240″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211882&authkey=AJumy2OsmjJpGn0″ width=”320″ height=”240″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211883&authkey=AOuMeDUO2EmozrU” width=”320″ height=”240″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211886&authkey=AEsorQ_UOKFQNfM” width=”320″ height=”240″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211885&authkey=AOBCANDUy-l24xI” width=”320″ height=”240″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

17.04.2014 г. Информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211447&authkey=AIIpIRtRyt_0hBs&em=2″ width=”476″ height=”288″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

17.04.2014 г. Кръгла маса с представители на средищните училища в област Видин
[iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%211446&authkey=ADge9jgWty42exw&em=2″ width=”476″ height=”288″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

18.04.2012 г. Проект средищни
Информация за проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
[iframe src=”https://skydrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%21380&authkey=AONTm0XyME8zeRw” width=”98″ height=”120″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

РД09-1809
[iframe src=”https://skydrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%21381&authkey=ACDTGKrJcirg1bM” width=”98″ height=”120″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

Списък Средищни
[iframe src=”https://skydrive.live.com/embed?cid=5C0671CC6F631C2B&resid=5C0671CC6F631C2B%21382&authkey=ABvoUpXucv5X7SM” width=”98″ height=”120″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]