Регионално управление на образованието - Видин

Полезни връзки

Министерство на образованието и науката
https://www.mon.bg/
София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2A
тел.: 02 9217 799


Национален инспекторат по образованиетоhttps://nio.government.bg/


Областна администрация – Видин

Адрес: 3700, гр. Видин, ул. Дунавска №6
Тел: (094) 60 16 16
Факс: (094) 60 10 76
Областен управител: ou_oa@vidin.government.bg
Заместник областни управители: zou_oa@vidin.government.bg
Административно обслужване: del_oa@vidin.government.bg
Връзки с обществеността: pr_oa@vidin.government.bg
Уеб страница: www.vidin.government.bg


Община Видин – 
http://www.vidin.bg/


Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Видин –
http://asp.government.bg/

Видин 3700, пл. Бдинци №1
тел.: 094/60-16-53
електронен адрес: vidin-rdsp@asp.government.bg


Регионална здравна инспекция – Видин
http://www.rzi-vidin.net/

Видин 3700, ул. “Цар Симеон Велики” №76
тел.: (094) 601 695


Календар на състезанита по математика през учебната 2018/2019 година от тук


Национално издателство за образование и наука “Аз Буки”https://azbuki.bg/ 

София 1000, бул. “Цариградско шосе”, № 125, бл. 5
тел.: 02/4250470
електронен адрес: azbuki@mon.bg