Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за промяна на времето на провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика от тук