Регионално управление на образованието - Видин

“Електронни ресурси за качествено образование”

 

РУО-Видин                    ПРЕДОСТАВЯ МНОГО БЕЗПЛАТНИ РЕСУРСИ ЗА ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ

Никога досега моментът не е бил по-подходящ за дистанционно обучение. По-долу ще откриете подбрани онлайн ресурси, чрез които се насърчават онлайн образованието и обучение на учащите, учителите и преподавателите.

За да помогнем на всички в този период на пандемия, РУО-Видин публикува онлайн множество материали за електронно обучение.

Обучение онлайн: къде да търсиш

Училищно образование

Възползвай се максимално от този период у дома и може да научаваш по нещо ново всеки ден!

Математика 4 клас

СУ Брегово – Окръжност 4 клас https://www.youtube.com/watch?v=RyXPA0r9JJo&t=78s

Математика 9-ти клас

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Квадратни неравенства – https://www.youtube.com/watch?v=9FVbw9vw_So&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=1&t=92s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Алгоритъм за решаване на квадратни неравенства – https://www.youtube.com/watch?v=9ix_z_HAXQ0&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=2&t=47s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Модулни неравенства – https://www.youtube.com/watch?v=uU1iuZgeCPY&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=3&t=137s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Дробни неравенства – https://www.youtube.com/watch?v=KGJqSP3r2To&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=6&t=47s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник – https://www.youtube.com/watch?v=6pAX6irx808&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=7&t=1392s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Метод на интервалите – https://www.youtube.com/watch?v=hKz44ML9pOY&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=4&t=27s

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Метод на интервалите – упражнение

https://www.youtube.com/watch?v=1P_cjOtWBkM&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=5

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Тригонометрични функции – https://www.youtube.com/watch?v=cgqIPLGlREk&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=11

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Свойства на тригонометричните функции – https://www.youtube.com/watch?v=Tb0-d0SQGOc&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=10

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Питагорова теорема при решаване на трапец – https://www.youtube.com/watch?v=KTCNYm0irxM&list=PL44W_U2ha34ERwZMC5_7-yGbccRkR6Fq1&index=12&t=9s

Български език и литература

ППМГ „Екзарх Антим І“ https://www.youtube.com/watch?v=Mjwvvdevx64

СУ „Васил Левски“ гр. Кула – Български език и литература ИУЧ – 1 клас – Тема: Четене и писане на Д, д и Т, т

 https://youtu.be/gYhjg-l5DkU

 

Английски език

НУ „Васил Левски“ – Английски език за II и IV клас, разработени от г-жа Светлана Антова

https://www.youtube.com/watch?v=EdBElgh6nLE

https://www.youtube.com/watch?v=9OMYys16_U0

https://www.youtube.com/watch?v=0MewuLLP_KU

 

ППМГ „Екзарх Антим І“ – https://quizizz.com/admin/quiz/60634ffe2b759b0020bf1031

Информационни технологии

ППМГ „Екзарх Антим І“ – Практическа задача за подготовка на НВО по ИТ в Х клас https://youtu.be/2mXbJKj9iPk

ППМГ „Екзарх Антим І“ – ИТ 6 клас – Използване на звукови файлове и звукови ефекти. Анимационни ефекти и времетраене на слайд. https://youtu.be/EP_yRlgz1j8 

 

ППМГ „Екзарх Антим І“ – Първа конзолна програма https://www.youtube.com/watch?v=wwfvA34HGNk

ППМГ „Екзарх Антим І“ – Създаване на блок-схема с помощта на сайта draw.io https://www.youtube.com/watch?v=K5_ptK5bdGg

СУ „Васил Левски“ гр. Кула  – Информационни технологии – 6 клас – Тема: Същност на глобалната мрежа интернет https://youtu.be/ZxczCA9ndZk

 

Химия

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – https://youtube.com/channel/UCjRakbFOn7iQ4bndfnmzogA

История и цивилизация

СУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Ружинци – За да играете на играта изберете бутон ИЗТЕГЛИ и я запишете на желаното от Вас място на компютъра Ви –  игра Древна Тракия. Царството на одрисите. /

Физическо възпитание и спорт

СУ „Петко Р. Славейков“ – Електронен урок на  тема Гимнастика – https://youtu.be/gZnrEXQvnu0

Музика

ППМГ „Екзарх Антим І“ – https://youtu.be/RfRJBA8moYQ

Час на класа

ОУ “Любен Каравелов” – БДП 2 клас Тема: Виждам и чувам превозните средства. Отивам на училище с автобус. https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_WRnCHCWlatOnSzyhTicmnpUNFdEOTRTSlYxNTNTTDY5VFc1UVpZNVNDMi4u&sharetoken=wQsXjK8Y6foFqo4IyaWz

Професионална подготовка

СУ „Васил Левски“ гр. Кула – Предмет: Счетоводство на предприятието ЗПП – учебна практика, 10 клас Тема на урока: Отчитане придобиването на дълготрайните материални активи  https://youtu.be/R5zGZvE5cK0

 

СУ „Васил Левски“ гр. Кула – Предмет: Въведение в обща икономическа теория – РПП – 8 класТема на урока: Пазарна среда. Пазар. Класификация на пазарите https://youtu.be/o7_WkT_TYaM

 

Допълнителен кът за обучение: достъп до образователни материали, включително онлайн игри, чрез които учениците от всички възрасти могат да открият ЕС.