Регионално управление на образованието - Видин

ДОБРИ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, КАКТО И В УСЛОВИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Начален етап

Презентация на тема “Един ден в миналото”

Български език и литература

Урок по лексикология

Педагогическа практика: Клуб „Аз съм журналист“

Презентация на тема “Аз съм журналист”

Чужди езици

Логопедично занятие звук Ч (1).pptx

Добра педагогическа практика в часа по английски език.pptx

Стимулиране на активното учене (1).pptx

Презентация на тема:Интерактивните игри в часовете по английски език

Математика

Презентация на тема: “Построяване на точка по дадени координати”

План – конспект на урок по математика за 5 клас

Представяне на добра педагогическа практика         АВТОР:Лидия Леткова Йорданова

Презентация на тема: “Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед”

Иновативни дигитални проекти при компетентностен подход

Обществени науки, гражданско образование и религия

Природни науки и екология

Презентация на тема: “Стимулиране на активното учене”

Презентация на тема: Природни науки е екология

Интердисциплинарен урок

Илонка Цакова – учител по природни науки – “Бинарен урок на открито” – https://dox.abv.bg/download?id=62abdec199# –

Физическо възпитание и спорт

Добри практики от обучението по ФВС на Венера Константинова Младенова- старши учител по ФВС

Професионално образование и обучение

Урок: Изработване на мултивибратор в автотенераторен режим с интегрален таймер 555

Презентация на тема: Силово предаване

ТЕСТ по ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ XI КЛАС на ТЕМА: СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ

Прилагане в учебния процес на Учебно помагало, разработено от училищен екип в СУ “Васил Левски” гр. Кула

Учебна практика по почвознание и Учебна практика по ботаника – 9 клас – Отраслова професионална подготовка за специалност: “Лозаровинарство”.

Приобщаващо образование

Влиянието на Арт-техниките, като инструмент за преодоляване на обучителните затруднения на деца със СОП

 

Добри иновативни практики – ОУ “Любен Каравелов” гр. Видин

Проект: традиции и обичаи в родния край – ОУ “Иван Вазов” гр. Видин

Осигуряване на приемственост в обучението по български език и литература в начален етап чрез въвеждането на метода ,,ученици обучават ученици‘‘ –  СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Брегово

Товари. Класификация на товарите. Транспортни опаковки

СУ Св.св. Кирил и Методий гр. Видин