Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01.07.2019 г. – 31 12.2019 г. от тук